Mərkəzdə məktəbəqədər hazırlıqdan tutmuş bütün yaş qrupları üzrə hazrılıqları özündə birləşdirən kopleks tədris müəssisəsidir. Dünya və Avropa təcrübəsindən yararlanaraq Azərbaycan təhsilində  yüksək nailiyyətlər əldə etmək əsas prioritet məsələlərimizdən biridir.  Mərkəzimizdə dərs deyən müəllim və idarə kollektivi təcrübəli və öz sahəsində peşəkar şəxslərdir.

read more